späť

Rozlúčka so školou – ide sa na prázdniny!

komentárov 

30. júna sa skončilo 10 pracovných mesiacov a pre žiakov nastal dvojmesačný čas oddychu.

Deviataci si ešte naposledy sadli do lavíc ZŠ. A potom sme sa všetci rozfŕkli v ústrety PRÁZDNINÁM...

PEKNÉ  ODDYCHOVÉ  LETO  VŠETKÝM!
Diskusia
Hore