späť

A už sme začali!

komentárov 

Slávnostným stretnutím v kultúrnom done dňa 4. septembra 2017 sme všetci spolu, učitelia, rodičia, pracovníci školy  a žiaci začali školský rok 2017/2018. Po speve hymny  a príhovoroch  sme sa pobrali do tried. No najskôr žiaci vytvorili špalierom cestičku do školy pre tých, ktorí školskou bránou v tento deň prešli po prvýkrát. A hneď pri bráne boli pasovaní zlatým kľúčom za našich žiakov.

Tak veľa úspechov, milí prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci, deviataci!

Veľa síl, pani učiteľky a páni učitelia!

Nech sa o 10 mesiacov v kultúrnom dome stretneme spokojní, múdrejší, vysmiati....

Foto TU
Diskusia
Hore