späť

Deň gramotnosti po našom

komentárov



 

 

8. september bol vyhlásený za Medzinárodný deň gramotnosti. Každoročne si takto môžeme pripomenúť, že patríme medzi tých šťastných ľudí, ktorí vedia čítať, písať, čiže patríme medzi gramotnú časť sveta. A ani si neuvedomujeme, ako ľahko  oklamateľní a zneužiteľní sú ľudia, ktorí to nevedia.

Keď hovoríme o gramotnosti, máme na mysli aj gramotnosť čitateľskú, matematickú, finančnú, štatistickú, mediálnu, prírodovednú, informačnú, atd.

A presne týmto smerom sme sa uberali aj v našej škole, keď sme spojili Deň gramotnosti s teoretickou časťou účelového cvičenia.

 

Takže: O akú gramotnosť sa išlo?

  • o dopravnú gramotnosť. Pomohli nám ju  rozvíjať pracovníci dopravného inšpektorátu PZ SR v Trenčíne Mgr. Zdenko Podhorský a Stanislav Stehlík spolu s preventistkou Mgr. Dankou Adámikovovu, ktorá nielen že pomáhala dopravákom, ale aj začala s piatakmi pracovať na celoročnom projekte Správaj sa normálne. A pri dopravnej gramotnosti nemôže chýbať ani pomoc z Autoškoly Prekop,  reprezentovaná inštruktorom pánom Slavomírom Milanom, ktorý nám okrem informácií priniesol aj reflexné vestičky pre najmenších žiakov a časopisy Autoškolák.
  • o zdravotnú gramotnosť. Tu sme sa obrátili na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, odkiaľ prišli na besedu o zdravom životnom štýle, zdravých vzťahoch, dospievaní a prevencii nelátkových závislostí  PhDr. Zlatica Meravá a PhDr. Lucia Mičíková. Besedovali so staršími žiakmi. S praktickým nácvikom poskytnutia základnej prvej pomoci pomohli naše zdravotné hliadky pod vedením  Mgr. Terézie Bučkovej.
  • o bezpečnostnú gramotnosť. Najmä o prevenciu požiarov, ale aj správanie sa v krízových situáciách. A kto už by nám vedel povedať a ukázať viac než členovia HAZZ v Trenčíne, ktorí k nám poslali na besedu kpt. J. Váňovú a kpt. Ľ. Kuliačka a s hasičskou technikou, ktorá sa už tradične teší veľkému záujmu, prišli nadpor. Rastislav Potoček  a rtm. Martin Mekyš.
  • o gramotnosť remeselnú, čiže o zručnosť. Tú nám v plnej miere predviedol košikár a ľudový umelec pán Zeman, ktorý uviedol deti aj učiteľov do tajov pletenia z prútia. Čoskoro vyškolí niekoľko našich žiakov v tomto umení  v rámci projektu Tvorivé dotyky s remeslom.
  • o gramotnosť – nazvime ju: technologickú. Ing. Juraj Červeňan s chlapcami z 3D krúžku predviedli výsledky ich práce a ukážky, ako pracuje 3D tlačiareň.
  • o čitateľskú a mediálnu– deti v triedach pracovali s  časopismi Mladý záchranár a využívali výukové programy vhodné k tematike bezpečnosti, a to nielen na cestách.
  • o pohybovú gramotnosť. Najstarší žiaci si osvojovali základy volejbalu, prehadzovanej a chvíľu sa našiel čas aj na futbal.
  • o kultúrno-umeleckú gramotnosť. Naši Štvorlístkari totiž práve v tomto termíne vystupovali a reprezentovali  našu obec na Prvom folklórnom festivale seniorov v Čadci. Zároveň si tým pripomenuli aj blížiaci sa Mesiac úcty k starším.

 

Teda takýto pestrý bol 8. september 2017.

Sme radi, že nám prialo počasie, ale aj všetci, na ktorých sme sa so žiadosťou o spoluprácu obrátili.

ĎAKUJEME!

                                                                                                                                             Katarína Masaříková

Fotogaléria k akcii TU




Diskusia




Hore