späť

Vystúpenie DFS Štvorlístok v Čadci

komentárov 

Dňa  8. 9. 2017 sme so súborom Štvorlístok po prvýkrát navštívili mesto Čadca. Do tejto  malebnej časti Slovenska na Kysuciach nás pozvala pani Martina Slivková - za MO Jednoty dôchodcov Slovenska v Čadci. Naša hostiteľka, pozná Trenčiansku Turnú veľmi dobre. Vyrastala tu pod dievčenským menom - Hrušková.

Po sprievode mestom, sme vystupovali  na námestí s pásmom Remeslo má zlaté dno. Účinkovalo 33 detí s vedúcimi súboru a  našou ľudovou hudbou. Vystúpenie sa vydarilo. Žiarivý úsmev na tvárach detí nevyčaril len potlesk vďačných seniorov, ale aj kysucké slniečko. Po výbornom obede sme nasadli do autobusu smer - Trenčianska Turná.

Ďakujeme za milé prijatie, darčeky pre deti  a možnosť potešiť tých skôr narodených aj v inom regióne Slovenska. Boli sme mladou hosťujúcou  generáciou ich 1. ročníka Festivalu seniorov.

Videli sme, ako tvorivo a radostne sa dá využiť jeseň života.  Vedúci súboru    

                                                                                       

Pani Martina Slivková nám po vystúpení napísala:

Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie vystúpiť v programe na I. Festivale seniorov v Čadci, ktorý sa konal dňa 8. septembra 2017.

Pásmo Remeslo má zlaté dno zaujalo nie len obsahom ale aj choreografiou, spevom a celkovým prevedením. Oceňujeme nádherne zaspievané piesne a tanečný výkon účinkujúcich detí a dospelých. Očarili nás turnianske kroje, ktoré sú nádherné. Z vystúpenia, ktoré sa nám veľmi páčilo, sme mali príjemný a hlboký umelecký zážitok.

Sme radi, že sa venujete hlavne autentickému folklóru svojej obce a blízkeho okolia. Všetkým vám patrí za to veľká vďaka.  Poďakovať  chceme aj starostovi obce Ing. Petrovi Mikulovi, poslancom, rodičom detí a všetkým, ktorí podporili túto veľmi nádhernú a vydarenú akciu. Pedagógom a deťom prajeme veľa zdravia a elánu do ďalšej práce. V budúcnosti by sme opäť radi videli vaše vystúpenie.  

                                                                                     Výbor MO JDS Čadca

 
Diskusia
Hore