späť

Mobilné dopravné ihrisko

komentárov 

zavíta do našej školy v piatok 22. septembra 2017 doobeda a bude k dispozícii žiakom 1. stupňa. Naši mladší žiaci budú mať možnosť overiť si znalosti z dopravnej výchovy. Akcia sa uskutoční v prípade priaznivého počasia a preto prosíme rodičov, aby sledovali nielen vývoj počasia, ale aj oznamy v žiackych knižkách svojich detí. No už teraz sa teším,e na tradične peknú akciu.
Diskusia
Hore