späť

Tvorivé dotyky s remeslom

komentárov 

Remeselné dielničky pre šikovné detičky

Práve tak sa volá veľmi pekný projekt, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, organizuje  ho Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a ako spoluorganizátor v ňom  figuruje naša škola.

Ide o to, že v rámci vyučovania sa niektoré naše deti budú môcť priučiť pleteniu z prútia (Košikárska dielnička), tvorbe z hliny (Hrnčiarska dielnička), paličkovaniu z nití (Čipkárska dielnička), tvorbe zo slamy (Slamienkárska dielnička) a tvorbe bábik zo šúpolia (Šúpoliarska dielnička). Od nich sa môžu remeslu priučiť ich spolužiaci a aj pani učiteľky. A keď  budú všetky výrobky zhotovené, tak ich v decembri v našej škole aj vystavíme pre verejnosť.

Ako to vyzerá v takej košikárskej dielničke pod vedením majstra košikára pána Jána Zemana, to môžete vidieť na fotkách TU. A postupne vám priblížime atmosféru ďalších dielničiek.
Diskusia
Hore