späť

Pripravujeme:

komentárov 

18. 10. – DFS Štvorlístok vystúpi našim seniorom za všetkých žiakov školy pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM

23.10.  – Medzinárodný deň školských knižníc. Tohoročnou témou národných osláv je: Deň Milana Rastislava Štefánika (aktivity v knižnici, na hodinách dejepisu a vlastivede)

26.10.  19. ročník výstavy STREDOŠKOLÁK - Hrdina remesla: výstavy sa zúčastnia deviataci

27.10. Doktor ZEMBOLÍ – výchovný koncert pre 1. a 4.ročník

            Trinásta Komnata  - výchovný koncert 5. a  9.ročník

31.10.  Ukončenie projektu Záložka do knihy spája školy

Tekvicový rekord

Od  30.októbrado 1.novembra sú jesenné prázdniny
Diskusia
Hore