späť

Záložka do knihy ...

komentárov 

            ...poslúži nielen vtedy, keď nechcem stratiť práve dočítanú stranu, alebo keď si chcem pripomenúť nejakú udalosť. Môže spájať ľudí a dokonca  aj školy.

Tento rok prebieha už  8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá  Záložka do knihy spája školy. Vyhlasuje ho tradične Slovenská pedagogická knižnica pri príležitosti Dňa školských knižníc, ktorý tradične oslavujeme v posledný októbrový pondelok.

            My sme už od začiatku tohto ročníka vedeli, že si vymeníme záložky s deťmi zo ZŠ T. G. Masaryka v Bojkoviciach.  A tak nadviažeme nielen na dávnejšiu spoluprácu našich škôl a spoluprácu našich folklórnych súborov.

            S projektom sa spájajú aj ďalšie aktivity. Napríklad čítanie na hodinách, alebo návšteva knižnice ( v tomto  mesiaci napríklad piataci navštívili detskú a deviataci „dospelácku“ Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne; žiaci prvého stupňa sa zapojili čitateľskými aktivitami, v rámci ktorých sa rozprávali o svojich čitateľských zvykoch, o knihách, ktoré si čítajú, kde majú svoj obľúbený kútik (tzv. peliešok) na čítanie, kto im najčastejšie kupuje knihy, podľa čoho si ich vyberáme,....).

            Ďalšou aktivitou Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave k Medzinárodnému dňu školských knižníc, do ktorej sme sa zapojili, bola súťaž o „Najlepšie čitateľské podujatie školskej knižnice“ s tohtoročnou témou DEŇ MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA. My sme si tohto výnimočného človeka pripomenuli nielen reláciou, ktorú pripravili naši deviataci, ale aj nástenkami na chodbách 1. a 2. stupňa, tretiaci aj peknou básničkou...

            Veríme, že naše záložky potešia tých, ku ktorým sa dostanú. A my sa budeme tešiť na tie, ktoré prídu k nám.  Veď za každou záložkou je nápad, práca, snaha a prianie, aby mal adresát radosť z čítania.

A fotky? Nájdete ich TU

 
Diskusia
Hore