späť

LESNÁ PEDAGOGIKA:

komentárov 

 Školský rok sa  začal pre štvrtákov doslova v lone prírody v Selci . V septembri absolvovali triedy 4.A a 4.B vyučovací deň  turistickou vychádzkou na Inovec s p. Ing. Vanyovou z Lesného hospodárstva Inovec.  Deti si zopakovali  vedomosti z vlastivedy (obzor, pohoria...), ale hlavne z prírodovedy o lesnom spoločenstve,  správaní sa v lese. Rozprávali sme sa o význame lesa . Cestou sme objavili v blate stopy – identifikovali sme stopy srny i .....

Zahrali sme sa rôzne hry napr. na šikovné veveričky a lenivé myšky, kreslili sme bez farbičiek (iba za pomoci prírodnín), rozpoznávali sme listy, skúmali ich štruktúru a hľadali stromy a mnoho ďalších aktivít. Na záver sme si vyrobili krásne náramky. Do školy sme sa vrátili trošku unavení, ale s krásnymi zážitkami z prežitého dňa.

Fotogaléria TU
Diskusia
Hore