späť

Zmena v organizácii vyučovania.

komentárov 

Od 6. novembra 2017 sa budú žiaci ZŠ stravovať v novej školskej jedálni, ktorá je v priestoroch materskej školy. Aby sme zabezpečili dostatok času na obed aj pre dochádzajúcich žiakov, pristúpili sme k zmenám v organizácii vyučovania. Malá prestávka 3. a 5. hodine bude skrátená a vyučovanie bude posunuté nasledovne:

4. vyučovacia hodina: 10,30-11,15

5. vyučovacia hodina: 12,15-12,10

6. vyučovacia hodina: 13,40-14,25

 

zvonenie.pdf
Diskusia
Hore