späť

Ako sme maľovali s maliarmi z Kovačice.

komentárov 

Nie každému sa podarí, čo sa podarilo našim výtvarníkom v piatok 10.11.2017. Pri príležitosti vernisáže putovnej výstavy naivného umenia potomkov slovenských vysťahovalcov z Kovačice zavítali do našej školy ľudia, ktorí o celej veci vedeli najviac.

Prišiel riaditeľ súkromnej galérie insitného umenia Babka, pán Pavel Babka, ktorý predstavuje umenie svojich rodákov na výstavách po celom svete. A veru mal o čom rozprávať aj na besede so žiakmi 9. ročníka. Títo žiaci si okrem nových informácií vypočuli krásnu, už trochu archaickú slovenčinu.

Ďalším vzácnym hosťom, ktorý tiež zavítal pobesedovať medzi našich žiakov, bol pán Pavel Baláž, člen dozornej rady Matice slovenskej v Srbsku.

Na výtvarných dielničkách sa našim výtvarníkom, deťom, ktoré pracujú vo výtvarnom alebo keramickom krúžku, venovali priamo insitní maliari. Pani Zuzana Jarmocki maľovala s najmenšími, pani Klára Babka viedla dielničku so staršími a pán Miroslav Hráško sa venoval najstarším výtvarníkom. Uviedli ich do farebnosti, videnia a zobrazovania sveta, ako ho vnímajú oni a ktorý je taký podmanivý a obohacujúci nielen pre nás, ale aj pre návštevníkov výstav insitného umenia na celom svete.

Myslím, že toto tvorivé  dopoludnie, rovnako ako výstava, mnohým z nás otvorili oči pre nové vnímanie sveta. Sveta plného jasu, farieb, úprimnosti....

ĎAKUJEME!

A obrázky nájdete TU.
Diskusia
Hore