späť

Vernisáž výstavy

komentárov 

V piatok 10. novembra 2017 sa v poobedných hodinách konala vernisáž výstavy.

Výstava sa konala v priestoroch Katolíckeho domu v Trenčianskej Turnej. Kto pozná tieto priestory bývalej jedálne, možno je trochu v rozpakoch. Môže tu byť nejaká výstava?

Môže! A nie hocijaká!

Na nepoznanie ju zmenili obrazy plné farieb, úprimného videnia sveta, radosti zo života, humoru, lásky k životu... Obrazy potomkov slovenských vysťahovalcov, ktorí sa pred 215 rokmi vysťahovali do Kovačice v Srbsku.

Všetkých, ktorí prišli na otvorenie výstavy, privítala pani riaditeľka školy PaedDr. Beáta Sabová. Privítala predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ing. Jaroslava Bašku, pána starostu obce Trenčianska Turná, Ing. Petra Mikulu, a najmä našich hostí zo Srbska, odkiaľ  k nám zavítali pán Pavel Babka, zakladateľ a majiteľ súkromnej Galérie Babka v Kovačici, pán Pavel Baláž, člen dozornej rady Matice slovenskej v Srbsku a predseda Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka v Kovačici a traja maliari, pani Klára Babka, pani Zuzana Jarmocki a pán Miroslav Hraško.

Po príhovoroch hostí a otvorení výstavy si mohli návštevníci prezrieť vystavené obrazy. Mimoriadne zaujímavé bolo nielen pozerať sa na obrazy a vnímať ich krásu, ale aj vypočuť si niekoľko zaujímavostí a postrehov k vystavovaným dielam. Vďaka informačným panelom s bohatou fotodokumentáciou mohli návštevníci získať aj zaujímavý obraz o živote slovenských vysťahovalcov do Kovačice v Srbsku. A poniektorí sa rozhodli pre zakúpenie niektorého z vystavených obrazov, ktoré boli určené na predaj.

Možno najtichšími z tých, ktorí sa vernisáže zúčastnili, boli traja prítomní spomínaní maliari. Ale nebolo treba slov. Oni nám totiž všetko vypovedali ináč. 

A ja im a všetkým autorom obrazov za ich videnie sveta, za spôsob, akým sa s nami o toto videnie, vnímanie a cítenie rozdelili, ďakujem.

A tiež všetkým, vďaka ktorým sa táto putovná výstav aspoň na týždeň mohla zastaviť aj v Trenčianskej Turnej.

Fotografie TU

 Katarína Masaříková
Diskusia
Hore