späť

Ocenenie Pamätný list sv. Gorazda

komentárov 

Spolu 53 žiakov a študentov – výborných reprezentantov Slovenska v predmetových olympiádach a medzinárodných súťažiach – získalo Pamätné listy sv. Gorazda Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rok 2017.
      Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ich 24. novembra 2017 v Bratislave takouto formou ocenila štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga Nachtmannová za vynikajúce výsledky v oblasti vedy, robotiky, športu či tanca.
     "Víťazstvá, ktoré ste v uplynulom školskom roku dosiahli na medzinárodnom poli, pomohli zviditeľniť nielen vašu školu a región, ale aj celý náš štát. Získané ocenenia sú dôkazom toho, že ste úspešne obstáli v tvrdej konkurencii svojich rovesníkov," uviedla okrem iného vo svojom príhovore.

V tomto školskom roku sme aj my navrhli, svoju kandidátku, Tatianu Ondruškovú a veľmi nás teší, že je medzi ocenenými.

Svoj návrh sme zdôvodnili takto:

Tatiana Ondrušková je žiačkou 9. ročníka. Po celú dobu štúdia má vynikajúci prospech a vzorné správanie. V žiadnom prípade ju však nemožno považovať za dievča, ktoré dokáže sedieť iba nad knihami. Na rozdiel od mnohých svojich rovesníkov je naučená na sebe pracovať, a to veľmi dôsledne. Svoj čas venuje športu, v ktorom dosahuje vynikajúce výsledky a skvelo reprezentuje nielen našu školu, obec, ale aj celé Slovensko na medzinárodnej úrovni. Tým športom je fitnes. Jej umenie sme mali príležitosť obdivovať na nejednom školskom vystúpení. A oceňované je aj v športovom svete, o čom svedčia nasledujúce výsledky:

rok 2015

  • Majstrovstvá Slovenska vo fitnes detí, Prievidza 2015 – 1. miesto
  • Majstrovstvá Európy vo fitnes detí, Budapešť 2015 – 1. miesto
  • Majstrovstvá sveta vo fitnes detí, Srbsko 2015 – 1. miesto

rok 2016

  • Majstrovstvá Slovenska vo fitnes detí, Trenčín 2016 – 2. miesto
  • Majstrovstvá Európy vo fitnes detí, Budapešť 2016 – 3. miesto
  • Majstrovstvá sveta vo fitnes detí, Srbsko 2016 – 2. miesto

rok 2017

  • Svetový šampionát v Novom Sade, Srbsko  (17.-19.6. 2017) – 1. miesto a titul Majsterky sveta vo fitnes  14-15 ročných dievčat.

Sme radi, že máme v radoch našich žiakov toto nenápadné, príjemné a usmievavé dievča. Je pre svojich spolužiakov, a nielen pre nich,  príkladom, že talent, poctivá práca na sebe, pokora aj zdravé sebavedomie, to je cesta k víťazstvu. A to nielen v športe.

Tešíme sa a BLAHOŽELÁME!

 

Fotografie zo slávnostného udeľovania ocenenia nájdete na stránke ministerstva školstva: TU

plaketa0001.pdf

t.ondruskova0001.pdf
Diskusia
Hore