späť

Pozvánka na vernisáž Výstava prác zhotovených na tvorivých dielničkách

komentárovTrenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30

pozývajú na vernisáž

VÝSTAVY TVORIVÝCH PRÁC ZHOTOVENÝCH NA TVORIVÝCH DIELNIČKÁCH

v rámci porjektu Tvorivé dotyky s remeslom.

1. decembra 2017 o 10,30h do základnej školy v Trenčianskej Turnej
Diskusia
Hore