späť

Remeslo má zlaté dno

komentárov 

Od septembra v našej škole prebiehal krásny projekt, ktorý sa v decembri dostal do finále. Išlo o Tvorivé dotyky s remeslom, alebo, ako hovorí podtitul projektu, Remeselné dielničky pre šikovné detičky.

S návrhom na projekt k nám prišla pani Mgr. Anka Vraždová z Trenčianskeho osvetového strediska. Nadchla nás veľmi rýchlo. Dohodli sme termíny a priebeh, no a  dielničky mohli začať pracovať.

Ako prvá sa začala košikárska dielnička, kde pod vedením pána Ing. Jána Zemana privoňali žiaci 6. ročníka k pleteniu z prútia.

Trochu neskôr sa začali stretnutia s pani Katarínou Vozárikovou, ktorá viedla piatačky v čipkárskej dielničke a učila ich vytvárať paličkovanú čipku z nití.

Hrnčiarsku dielničku viedla pani Andrea Peterková Gortkovská. Naši tretiaci si vyskúšali, ako dať beztvarej hline krásny tvar, ale aj to, ako skrotiť hrnčiarsky kruh.

Slamienkárka pani Katonová štvrtákov naučila, že tvorivé oči a šikovné ruky dokážu z obyčajnej slamy vyrobiť napríklad krásne vianočné ozdoby.

Posledné v poradí to boli opäť dievčatá zo šiesteho ročníka, ktoré sa v šúpoliarskej dielničke naučili premeniť v podstate odpadový materiál, šúpolie z kukurice, na krásne šúpolienky.

Pracovníčky osvetového strediska , Mgr. Janka Masárová a Janka Muchová premenili dva dni pred vernisážou chodbu 1. stupňa na výstavný priestor, v ktorom sa prezentovali výrobky vzniknuté v jednotlivých dielničkách.

V piatok 1. 12. 2017  bola vernisáž. Okrem remeselníkov – lektorov sa jej zúčastnili pán starosta obce Ing. Peter Mikula, z Trenčianskeho osvetového strediska prišla pani riaditeľka Mgr. Ing. Žaneta Matúšová a jej zástupkyňa, autorka projektu pani Mgr. Anka Vraždová, prítomní boli žiaci – remeselníci, absolventi tvorivých dielničiek, autori vystavovaných prác a tiež členovia súboru Štvorlístok. 

Po príhovore p. riaditeľky PaedDr. Beáty Sabovej a pani Vraždovej sa deťom prihovoril za prítomných remeselníkov pán Ján Zeman. Súbor Štvorlístok predstavil svoje pásmo o remeselníkoch Remeslo má zlaté dno, ktoré sme mohli obdivovať na ostatnom festivale. Tentoraz mali naozaj vnímavé a vďačné publikum. Nečudo, v hľadisku sedeli zruční remeselníci...

A na záver, ako ináč, bolo pripravené aspoň malé pohostenie.

Sme radi, že sa naše deti mohli zúčastniť takého pekného podujatia. Mohli získať zručnosti, ktoré im v živote nikto nevezme. A keby aj nikdy viac neskúšali tieto zručnosti uplatniť, minimálne sa im otvorili oči, aby vedeli oceniť , koľko práce, umu a citu mali v sebe naši predkovia, ktorí aj popri ťažkej práci vedeli tvoriť krásu z vecí tak jednoduchých ako je prútie, slama, nite, hlina a šúpolie.

Ďakujeme. Boli to pekné stretnutia!

Ak chcete zažiť aspoň trochu z atmosféry vernisáže, nech sa páči, fotky sú TU.  Schválne medzi nimi nie je veľa fotiek z vystavovaných výrobkov. To preto, aby ste sa na ne prišli pozrieť do školy osobne. Každý pracovný deň poobede.

 

                                                                                                                               

 
Diskusia
Hore