späť

Dve stretnutia s krásou

komentárov 

Do Trenčianskej Turnej – katolícky dom prišla krása č. 1 v podobe 20 obrazov insitného umenia a 20 informačných o živote slovenských vysťahovalcov do Kovačice. Výstavu si pozrelo 545 detí i dospelých z Trenčianskej Turnej, Trenčianskych Stankoviec, Selca, Mníchovej Lehoty, Drietomy, Trenčína, Ilavy, Dubnice nad Váhom, Nového Mesta nad Váhom, Trenčianskych Teplíc, a vďaka hodom i z Bratislavy a Prešova.

Veľmi pekne ďakujem

  • za spoluprácu pri jej organizácii a realizácii výstavy Obci Trenčianska Turná, pánovi starostovi Petrovi Mikulovi a zamestnancom obecného úradu, za zapožičanie stojanov  starostovi obce Mníchova Lehota Mgr. Jozefovi Kováčovi,
  • za realizáciu a zapožičanie  putovnej výstavy  Pavlovi Babkovi – Galéria Babka v Kovačici a Pavlovi Balážovi – Memoriálne stredisko Dr. J. Bulíka z Kovačice v Srbsku,
  • umelcom z Kovačice -  Kláre Babka, Zuzane Jarmockej a Miroslavovi Hraškovi, ktorí učili našich žiakov maľovať,
  • pánovi farárovi Mgr. Jozefovi Markovi za možnosť vystavovať v katolíckom dome,
  • za zabezpečenie priestorov firme ANTES GROUP, s.r.o. z Trenčianskej Turnej, pánovi riaditeľovi Igorovi Vlkovi a Jaroslavovi Maňovi,
  • všetkým zamestnancom školy a vedúcim DFS Štvorlístok, ktorí pomohli pri príprave a realizácii výstavy.

     O naivné umenie podľa vzoru kovačických majstrov sa pokúsili žiaci našej školy, žiaci z Mníchovej Lehoty aj Trenčianskych Stankoviec. Z výtvarných prác vyberieme 30 najlepších, ktoré po vyhodnotení a ocenení pošleme do Kovačice. Budú vystavené v lete v rámci medzinárodného festivalu Detská svadba v Kovačici – oblasť Vojvodina, Srbsko.

Krása č. 2 v podobe výstavy remeselných výrobkov našich žiakov, ktoré vytvorili v rámci projektu Dotyky s remeslom. Máme veľmi šikovné deti. Veľká vďaka kreatívnej autorke projektu Mgr. Anne Vraždovej a pani zástupkyniam Ing., Mgr. Kataríne Masaříkovej a Mgr. Oľge Závackej, ktoré s veľkým nasadením organizovali tvorivé dielničky.

Odkazy z knihy návštev výstavy „Naivné maliarstvo potomkov slovenských vysťahovalcov do Kovačice“:

  • Drahí Slováci z „DOLNEJ ZEME“, ďakujeme vám za šírenie slovenskej kultúry a nech vám milostivý Pán dá k tejto činnosti svoje požehnanie.
  • Naši bratia Slováci, som nesmierne šťastný, že naši rodáci nezabudli na svoju reč, naše zvyky a kroje. Vy budete vždy naši a nikdy vás nezaprieme.
  • Veľká vďaka za vašu lásku k tradíciám vašich predkov.

PaedDr. Beáta Sabová
Diskusia
Hore