späť

Nové skrinky

komentárov 

Dnes ráno na žiakov prvého stupňa čakal ešte jeden vianočný darček. Keď vošli do budovy školy, chodby žiarili nažlto vďaka novým šatňovým skrinkám. Tie pribudli počas vianočných prázdnin a nahradili tak vešiaky, ktoré doteraz slúžili na odkladanie vecí. Skrinky však lepšie ochránia bundy, šály, čiapky a iné zvršky pred zapadnutím za lavičku a umožňujú aj viac súkromia, ak si tam niekto chce odložiť nejakú malú tajnosť.

Každý žiak má skrinku označenú menovkou. Počas prvého týždňa si zvykáme na nový systém, preto skrinky ešte nezamykáme. Kľúčiky odovzdáme deťom v piatok. V prípade, že sa kľúč stratí, bude na žiakovi, aby si zabezpečil výrobu nového (predpokladáme, že v súčinnosti s rodičmi, ale môže to byť aj z vlastného vreckového, aby si viac uvedomil dôsledky svojho konania). Veríme však, že k stratám nedôjde a deti využijú túto príležitosť na budovanie zodpovednosti za vlastné správanie.

Súčasťou každej skrinky je aj polička, ktorá oddeľuje topánky od ostatných zvrškov. Dnes si ju našli iba niekoľkí žiaci, dodávateľská firma ich ale sľúbila doručiť v najbližších dňoch.

Ďakujeme za Vašu podporu pri vytváraní životných zručností našich detí.

Diskusia
Hore