späť

Ponuka zamestnania

komentárov 

ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30,  zamestná od 4. apríla 2018 aprobovanú učiteľku/učiteľa predmetov slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk na zastupovanie počas materskej dovolenky.  Žiadosť a životopis prosíme doručiť na adresu:  skola@zstrencturna.edu.sk
Diskusia
Hore