späť

Milí rodičia - Bezpečne na internete!

komentárov 

V rámci programu Správaj sa normálne prišla v stredu 7. februára 2018 k našim piatakom pani preventistka PZ SR Mgr. Danka Adámiková. Témou stretnutia bolo bezpečné správanie na internete.

Hoci  sa deti s tematikou nebezpečenstiev virtuálneho sveta stretávajú v každom ročníku, je dobré si pripomenúť niektoré pravidlá, ktoré nám pomôžu vyhnúť sa minimálne nepríjemnostiam.

A ktoré pravidlá pomôžu vašim deťom?

Zapamätajte si!!!!

  • ·         Chráň si svoje osobné údaje!
  • ·         Ty sám si zodpovedný za údaje, ktoré o sebe zverejníš!
  • ·         Zváž, aké fotografie a videá zverejníš!
  • ·         Mysli na to, že obraz o sebe na virtuálnom svete si vytváraš sám. Sám rozhoduješ o tom, čo chceš, aby iní o tebe vedeli.
  • ·         Chráň svoju emailovú adresu. Zvoľ si bezpečné heslo a nezverejňuj ho.
  • ·         Mysli na práva druhého. Nezverejňuj informácie o iných bez ich súhlasu. Požiadaj svojich kamarátov, aby ani oni bez tvojho súhlasu nezverejňovali informácie, ktoré sa ťa týkajú.
  • ·         Čo zverejníš na sociálnej sieti sa už nedá vziať späť a aj to, čo vymažeš, zostáva natrvalo uložené na serveri prevádzkovateľa sociálnej siete.
  • ·         Nie všetko, čo je zverejnené na internete, je pravda.
  • ·         ...

Rodičia, hovorte doma s deťmi aj o týchto témach.

Ďakujeme!
Diskusia
Hore