späť

Piatačky – zlaté tkáčky

komentárov 

Na hodinách techniky sa aj naďalej venujeme ľudovým remeslám, hoci projekt Tvorivé dotyky s remeslom je už minulosťou. Naše piatačky získavajú zručnosť  na malých tkáčskych stavoch nielen pod vedením pani učiteľky Denisky Sieklovej, ale ja pani Jarky Hudekovej, ktorá už pomohla začať i dokončiť nejedno tkané dielko. A veríme, že pod rukami týchto dievčat vzniknú ďalšie.

Dôkazové fotky sú TU.
Diskusia
Hore