Kontaktný formulár

Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
913 21 Trenčianska Turná
 
email:
telefón: 032/65 85 221
mobil: 0908 928 775
ŠKD - 0911 523 508
Kontaktný formulárHore