Aktivity a podujatia

Aktivity v rámci projektu IT Akadémia:

 • IT krúžky - Robolab, 3D tlačiareň
 • workshopy a podujatia 
 • overovanie a používanie inovatívnych metodík v prírodovedných predmetoch
 • vzdelávanie učiteľov

                                                                                     

IT krúžky

Na našej škole pracujú dva krúžky zamerané na IT – krúžok Robolab, krúžok 3D tlačiareň.

 

Workshopy a podujatia

 • Workshopy pre žiakov a učiteľov z partnerskej školy – ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové (predmety biologia, chémia, fyzika, geografia, matematika, informatika, IT krúžok, krúžok 3D tlačiareň) – 24.10.2019 – prezentácia používania pomôcok, ktoré sú súčasťou ScienceLabu (výstup z workshopu)
 • Workshopy pre žiakov a učiteľov – ZŠ Mníchova Lehota – prezentácia robotických autíčok – 23.10.2019
 • Prezentácia využívania laboratória, inovatívnych metodík a aktivít pre učiteľov – 6.6.2019
 • Súťaž Mamut – 31.5.2019, Košice (učasť žiakov: Matej Matúš, Daniel Kanaba, Michal Husár, Matej Slávik)
 • Workshop pre dievčatá na zvýšenie záujmu o IT – programovanie v jazyku Scratch (Aj ty v IT) – 28.3.2019 (dievčatá zo 7.A)

Overovanie a používanie inovatívnych metodík

Naša škola sa zapojila do overovania a používania inovatívnych metodík, využívajúcich bádanie a IKT v prírodovedných a informatických predmetoch .

 

Vzdelávanie učiteľov

Učitelia našej školy sa doteraz zúčastnili viacerých vzdelávaní v rámci projektu IT Akadémia.

Absolvované vzdelávania:

 • Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti
 • Výučba fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti
 • Výučba biológie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti
 • Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti
 • Výučba geografie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti
 • Moderné metódy vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ zamerané na konceptuálne porozumenie       
 • Informatika a rozvoj informatického myslenia žiakov 1. stupňa ZŠ - Príprava učiteľov primárneho vzdelávania na predmet informatika, s dôrazom na oblasť rozvoja algoritmického myslenia         
 • Programovanie robotických modelov na ZŠ                            
 • Programovanie v jazyku Scratch                                              
 • Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ
 • Využívanie IKT na 2. stupni základných škôl         
 • Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese          

Plánované vzdelávanie učiteľov: Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 

 
Hore