IT ScienceLAB

V rámci projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie naša škola vybavená špecializovaným laboratóriom odborného výcviku - IT ScienceLab, s cieľom inovovať a aktualizovať obsah, rozsah, metódy a formy výučby matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov.

IT ScienceLab je využívaný priamo na vyučovaní prírodovedných predmetov, pri overovaní inovatívnych metodík i v rámci krúžkov a workshopov. 

 
Hore