IT krúžky

 Robotický krúžok ROBOLAB

- Je zameraný na prácu so stavebnicami Lego Mindstorms a Lego EV3. Žiaci získajú základné vedomosti konštrukcie a programovania robotov.

- Žiaci sa každý rok zúčastňujú súťaže Trenčiansky robotický deň, kde si môžu porovnať svje vedomosti a zručnosti v kategoriach Driver A, Driver B.

- Vedúci krúžku: Mgr. Peter Páleš

- Stretnutia krúžku: každú stredu, v čase 13:30-15:30 (ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, 2.stupeň)

 

Krúžok 3D tlačiareň

- Vedúci krúžku: Juraj Červeňan

https://www.youtube.com/watch?v=4l-z0WcmSUY&feature=youtu.be
Hore