Moderná škola ide na prázdniny

Jún v škole je v znamení skúšania, uzatvárania známok a vidiny odpočinku cez letné prázdniny. Aj projektové aktivity uzatvárajú jednu etapu: Učitelia počas predchádzajúcich mesiacov implementovali školský vzdelávací program do predmetov, realizovali množstvo menších aj veľkých podujatí, trápili sa s množstvom výkazov, bez ktorých nie je možná realizácia projektu. V tejto etape sa nám podarilo zakúpiť veľa učebných pomôcok pre 1. stupeň, ktoré boli z projektu naplánované. Bohužiaľ, veľká väčšina z nich prišla do školy až ku koncu školského roka, takže zostalo veľmi málo času na to, aby si ich deti a učitelia užili ešte pred prázdninami. Preto sa na ne tešia v septembri, kedy ich začnú naplno využívať.

Keďže sme všetci unavení po náročnom školskom roku a naviac naše školské budovy čaká radikálna rekonštrukcia, na 2 mesiace prerušujeme projektové aktivity. Škola totiž bude jedno veľké stavenisko bez telefónu aj internetu. Po prázdninách všetci vrhneme do práce a budeme pokračovať v začatých aktivitách.

Iveta ČerveňanováHore