Kariérové poradenstvo pre deviatakov

Mgr. Janka Poláčková

kariérový poradca

Kariérový poradca je pedagóg z tvojej základnej školy, ktorý poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov. Poskytuje informácie o stredných školách, odboroch, o možnostiach štúdia  v jednotlivých stredných školách. . Pomôže ti rozhodnúť sa. Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.

Konzultácie:

 Štvrtok:         8,30 – 11,00

 

 Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy pre šk. rok 2021/2022

 • do 1. 2. 2022 – riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny talentových skúšok
 • do 20. 2. 2022 – zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na školy s talentovou skúškou
 • do 28. 2. 2022 – ZŠ odošle prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami
 • do 31. 3. 2022 – riaditelia SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory
 • 15. 3. – 30. 4. 2022 – talentové skúšky
 • do 10. 4. 2022 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na stredné školy (vrátane 8-ročných gymnázií)
 • do 20. 4. 2022 – ZŠ zašle prihlášky na SŠ
 • 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok: 9. 5. 2022
 • 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok: 12. 5. 2022
 • do 6. 6. 2022 – SŠ zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok
 • 2. kolo prijímacích skúšok – 21. 6. 2022

 

Podávanie prihlášok

Žiak má právo podať si spolu 4 prihlášky na stredné školy:

a/ dve na SŠ s odbormi, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností 

     /talentové skúšky/

b/ dve na SŠ bez talentových skúšok

Testovanie 9 - 2022

6. 4. 2022 -  riadny termín

21. 4. 2022 -  náhradný termín

Testovanie 5 - 2022

18. 5. 2022 - riadny termín

 

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:  www.svslm.sk

 

Webové stránky s informáciami pre žiakov a zákonných zástupcov:

www.minedu.sk  – portál MŠVVaŠ SR
www.modernaskola.sk – rodičovský servis – informácie rôzneho druhu o výchove a vzdelávaní i prijímacom konaní na SŠ
www.prevenciasikanovania.sk – nový portál pre rodičov a učiteľov, kde nájdete informácie  o problémoch detí, rady, ako ich riešiť, kontakty na inštitúcie, legislatívu, teóriu a prax, on-line poradňu. Stránka vznikla ako súčasť projektu odbúranie násilia v školách s podporou MŠVVaŠ SR

www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk - informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania
www.stredneskoly.sk
www.kamposkole.sk
www.povolania.eu
https://www.komposyt.sk/

www.skoly-info.sk
www.svetprace.sk

http://www.hrdinaremesla.sk/

 

 

 

 

 
Hore