Kariérové poradenstvo pre deviatakov

Mgr. Janka Poláčková

kariérový poradca

Kariérový poradca je pedagóg z tvojej základnej školy, ktorý poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov. Poskytuje informácie o stredných školách, odboroch, o možnostiach štúdia  v jednotlivých stredných školách. . Pomôže ti rozhodnúť sa. Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.

Konzultácie:

 Štvrtok:         8,30 – 11,00

 

Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/

https://www.minedu.sk/data/att/21949.png

https://www.minedu.sk/data/att/21948.png 

 

Propagačné materiály SŠ

plagat-pdf-raketa.pdf

 

Testovanie 9 - 2022

6. 4. 2022 -  riadny termín

21. 4. 2022 -  náhradný termín

Testovanie 5 - 2022

18. 5. 2022 - riadny termín

 

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:  www.svslm.sk

 

Webové stránky s informáciami pre žiakov a zákonných zástupcov:

www.minedu.sk  – portál MŠVVaŠ SR
www.modernaskola.sk – rodičovský servis – informácie rôzneho druhu o výchove a vzdelávaní i prijímacom konaní na SŠ
www.prevenciasikanovania.sk – nový portál pre rodičov a učiteľov, kde nájdete informácie  o problémoch detí, rady, ako ich riešiť, kontakty na inštitúcie, legislatívu, teóriu a prax, on-line poradňu. Stránka vznikla ako súčasť projektu odbúranie násilia v školách s podporou MŠVVaŠ SR

www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk - informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania
www.stredneskoly.sk
www.kamposkole.sk
www.povolania.eu
https://www.komposyt.sk/

www.skoly-info.sk
www.svetprace.sk

http://www.hrdinaremesla.sk/

 

 

 

 
Hore