Kariérové poradenstvo pre deviatakov

Milí žiaci!

Ponúkame vám aktuálne informácie o stredných školách

Voľné miesta - II. kolo prijímacích skúšok

volne-miesta-1.pdf

sú zverejnené pokyny pre rodičov ohľadom : 
- zasielania potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na strednú školu
 - odporúčania, ako postupovať v prípade, že dieťa nebolo prijaté ani jednu strednú školu. 

 

rozhodnutie-ministra-.doc

18514.pdf

Vzor na odvolanie na SŠ

vychovny-poradca-vzor-odvolania-1-.doc

 

SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLUANIMOVANEJ TVORBY

PRIJÍMA PRIHLÁŠKY na 4-ročné študijné odbory

Animovaná tvorba
Grafický dizajn
Fotografický dizajn,

Odevný dizajn
Obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih

Svoje prihlášky môžete zasielať poštou, každú budeme posudzovať individuálne a na odpovieme mailom a poštou!!!

Mimoriadne nadaným študentom z detských domov, alebo sociálne slabých pomerov škola umožní študovať zadarmo!!!

Škola otvára aj vyššie odborné štúdium!!!

Kliknite na www.uat.sk

TEŠÍME SA NA VÁS !

S pozdravom

Mgr. Viera Zavarcikova
Zriadovatelka a GR
SSUP animovanej tvorby
Akademie filmovej tvorby
a multimedii

 

Gymnázium, Ul. Dominika Tatarku, Poprad

nemecke-bilingvalky-dod-pp.pdf


PINK HARMONY - školy športu a umenia.

Stredná športová škola - Konzervatórium. Škola umeleckého priemyslu ZUŠ

SRDEČNE POZÝVAME VŠETKÝCH ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ŠKOLE NA  ONLINE DEŇ OTVORENEJ OBRAZOVKY

V prípade záujmu Vás prosíme záväzne vyplniť a odoslať formulár, ktorý zároveň slúži ako spôsob pripojenia sa na podujatie: https://forms.gle/UhzKF7YMgFd6vgxr8

!!!Bez vyplneného a odoslaného formulára nebude možné pripojiť sa na toto podujatie.!!!

Formulár je potrebné poslať najneskôr do 11. 3. 2021 do 15:00 hod. LINK na pripojenie sa na Konzultačný deň Vám bude následne odoslaný na e-mailovú adresu, ktorá bude uvedená vo formulári.  

Podujatie prebehne výhradne formou ONLINE! prostredníctvom aplikácie Google Meet 
(v prípade pripájania sa pomocou mobilného zariadenia je potrebné túto aplikáciu stiahnuť na Google Store / App Store)
Tešíme sa na VásGymnázia M.R.Štefánika NMnV

gmrs-dolezite-odkazy-pre-ziakov-a-rodicov.pdf

gmrs-bil-nem.pdf

letak-gmrs.pdf

plagat-gmrs.pdf

 

 

PREZENTÁCIA SDV NA ROD. ZDRUŽENI A INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE S RODIČMI, TALENTCENTRUM

V súčasnosti Vám ponúkam tieto možnosti spolupráce:

PREZENTÁCIA SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM

Prezentáciu duálu rodičom na rodičovskom združení.

*NOVINKAINDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE S RODIČMI

Každý rodič má možnosť absolvovať individuálnu konzultáciu. Cieľom tejto konzultácie je diskusia o kariérovom smerovaní žiaka, pričom je možné odporučiť rodičovi Talentcentrum v Nitre. Možné je diskutovať o žiakovi, čo by chcel robiť, čo ho baví, na čo má talent, v čom by sa chcel zlepšiť, aké povolania by chcel žiak robiť – v nadväznosti na jeho študijné ašpirácie, aké možnosti stredných škôl v kraji sú, čo potrebuje vedieť na prijatie, ako aj aké sú možnosti duálu (zamestnávatelia, odbory, školy), kde nájde informácie o povolaniach.

               EXKURZIA DO TALENTCENTRA V NITRE

Centrum pre kariérovú orientáciu a výber povolania. Inovatívna ponuka podpory pri kariérovom smerovaní žiakov základných škôl, najmä ôsmakov a deviatakov. Na jednom mieste získajú komplexné. Pracujú s pojmom TALENT a ako ho rozvíjať. Spoznajú svoje záujmy a zručnosti.

Zorientujú sa v zdrojoch a informáciách o povolaniach, trhu práce, vzdelávaní.

Bližšie informácie v prezentácii.

dual-ppt-tc-v01.ppt

 

 

SÚKROMNÁ ŠKOLA ANIMOVANEJ TVORBY UMELECKÉHO PRIEMYSLU

POZÝVA
19.3.2021 o 9,00
animátorov, grafikov, fotografov, filmárov a odevných dizajnérov na TALENTOVÉ SKÚŠKY !!!

Mimoriadne nadaným študentom z detských domov, alebo sociálne slabých pomerov škola umožní študovať zadarmo!!

Škola otvára aj vyššie odborné štúdium.

Kliknite na www.uat.sk

TEŠÍME SA NA VÁS !

V PRÍPADE POKRAČUJÚCEJ EPIDEMICKEJ SITUÁCIE SA BUDÚ RIEŠIŤ VŠETKY ZASLANÉ PRIHLÁŠKY INDIVIDUÁLNE !!!

ponukovy-list-2020-2021.doc

pozvanka-na-talentovky-2021.doc

pozvankatalentovky2021-2-.pdf

 

 

 

 

Informácie o strednej športovej škole Trenčín

Vsetky informacie si najdete na strankach skoly: http://www.sportovaskolatn.sk/ alebo na facebooku pod názvom Stredná športová škola Trenčín.

Na strankach skoly a facebooku bude aj videoprezentácia s rozhovorom riaditelky skoly o moznostiach studia.

info-pre-zs-prijimackach-sss-trencin.doc

stredna-sportova-skola-160x240-vzdelavanie2020.pdf
Hore