Rada školy

Rada školy pri ZŠ s MŠ Samuela Timona, 

Trenčianska Turná 30

 

Titl., priezvisko, meno

predseda

Mgr. Štefan Marcinek

podpredseda

PaedDr. Milena Mutňanská

pedagogickí zamestnanci

PaedDr. Milena Mutňanská

 

Katarína Blažejová

ostatní zamestnanci

Janka Maňová

zástupcovia rodičov

Ing. Peter Boleček

 

Róbert Ďuriš

 

Ing. Marcela Kanabová

 

Mgr. Dalibor Laborecký

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Janka Poláčková

 

Ján Oravec

 

Mgr. Vladimír Zvalený

 

Mgr. Štefan Marcinek

 vyrocna-sprava-2018.pdf
Hore