2. A a 4. B

Noc v škole.

 

Väčšina našich školopovinných detí ešte nikdy nevidela ako vyzerajú triedy a chodby  našej školy, keď je tma a nastane noc. A čo je dôležité, nezažili a neprecítili atmosféru nočnej školy. Stalo sa tak v noci 29. októbra, z utorka na stredu. V nezvyklom čase, večer o osemnástej hodine, prišli deti do školy. Políhali si na svoje provizórne postieľky zložené z karimatiek, spacákov a vankúšov. Tie menšie deti vyzerali trošku komicky, pretože bolo ešte len podvečer a ony sa začali už „zakrtkovávať“ do spacáku na nočné spinkanie. (Len či sa tak skoro a poslušne ukladajú aj doma. J) Staršie deti intenzívnejšie vnímali nové informácie a adrenalínové zážitky. Čo-to sme si porozprávali aj o Halloweene, spomenuli sme bosorky a strigy. Jedna medzi nás aj zavítala. Bola to zamaskovaná pani učiteľka Zelenková. Podarilo sa jej deti dobre pobaviť a postrašiť. No nezabudli sme si spomenúť aj Pamiatku zosnulých a Sviatok všetkých svätých. Na chvíľku sme vybehli aj na školský dvor, aby sme na vlastné oči videli, ako vyzerá školský areál zahalený rúškom noci a tajomstva. Z prineseného ovocia a zeleniny sme pripravili misy, šaláty a vzájomne sme sa pohostili. Po teplej večeri a rozprávke na dobrú noc deti naozaj zaspali, ba až odfukovali.

Dodatok: Obetavé pani vychovávateľky zo ŠK Ivetka Marcinátová a Karolínka Reháková sa v nočnej škole ocitli náhodou -  zastupovali neprítomné triedne pani učiteľky. Aj vďaka nim sa deti na noc v škole nielen tešili, ale spali v nej bezpečne a sladko ako doma.

 
Hore