2. B

Deti prišli s veľkým nadšením a očakávaním, čo sa bude diať. Spoločne sme si usporiadali triedu na dve časti: spiacu a pracovnú. Večer začal rozprávaním o jesenných sviatkch – u nás aj v iných krajinách. Hľadali sme odpovede na otázky Kde? Ako? Prečo? sa oslavujú. Zahrali sme si hru s klbkom vlny - pavučina, ktorú sme pripli aj na nástenku. Žiaci vyrábali pavúčikov a maškrtili. Zo zeleniny, ovocia a orechov vytvorili ozdobný tanier pre svojich kamarátov z vedľajšej triedy. Popritom sme sa rozprávali o „Dušičkách“, ako tieto sviatky prebiehajú u nás. Neskôr sa zabavili na diskotéke. Večer sme ukončili prečítaním epizódy z Pinocchia a počúvaním rozprávky zo školského rozhlasu. Aj keď noc bola krátka a deti toho veľa nenaspali, ich prvá otázka znela: Kedy tu zas budeme spať?
Hore