3. A

Žiaci 3.A mali možnosť spoznať,že sprostredkovanie rozprávky našim deťom môže byť poňaté netradične a zábavnou formou.
Okrem prezentácie tvorivých schopností (výroba tradičných bábik,ktorá nadväzovala na zážitky spojené s projektom Zo sveta do sveta a čítaním rozprávky z Tadžikistanu ,,Obyčajné šaty a sviatočné šaty ") využívali aj multimediálne zdroje,sledovali rozprávku na interaktívnej tabuli,ale tešili sa aj rozprávke na dobrú noc a dobré ráno,ktorú im čítala ich p.učiteľka z obľúbenej knihy Mach a Šebestová.

S pomocou mamičiek ,ktorým ďakujeme pripravili pohostenie pre kamarátov.
Hore