3. B

O tom ako sme strávili noc v škole, ale aj deň, ktorý noci predchádzal, najlepšie vypovedali deti samé.

Tu je niekoľko tretiackych postrehov:

  • Veľa som sa dozvedela. Mali sme inak zariadené triedy, bolo všetko vyzdobené. Mali sme pekné dvere a nástenky o knihách. Teším sa, že to knižnica vymyslela.
  • Chodili sme sa učiť do všelijakých tried. Mali to tam pekné. Aj my sme im také urobili. Mali sme taký dlhý stôl a farebné tanieriky a poháriky. A všetci sa s nimi hrali. Najlepší bol čaj. Zaspala som keď čítali rozprávku.
  • Večer na večierku som si v spacáku začal čítať knižku a pni učiteľka povedala, že som poriadny tretiak, že každý tretiak by mal pred spaním čítať. A Vikina sa čudovala, že som si priniesol knihu, keď sme v škole a máme tu knižnicu. Ostatní si požičali knihu od pani učiteľky.
  • Mali sme taký dobrý deň. Neučili sme sa podľa rozvrhu. Každá trieda mala pekne vyzdobené dvere nejakým spisovateľom alebo knihou. Potom sme v škole aj spali.
  • Večerali sme spolu. Nič nám nezvýšilo, pani učiteľka nám prekrojila rezeň, aby sme mohli mať prídavok. My sme neplytvali jedlom a mali sme aj dobrú hostinu od 3.A. My sme im dali zdravú tácku so zeleninou. A učiteľky všetko fotili. V noci sme si šuškali a pani učiteľka nás smiešne utišovala.
  • My sme mali dvere ako obal knihy. Ilustrácie sme robili sami. Ja som kreslil opice, ktoré spravili zle jednému pocestnému. On sa najprv hneval. Potom zobral rozum do hrsti a prekabátil opice. Bol to múdry človek a ja som sa to od neho naučil. Celý deň bol zábavný. Už sa teším na ďalší.Hore