Zlaté priadky? Zlaté vyšívačky!!!

 

 

Presnejšie povedané, zlaté ruky dievčat, ktoré sa učia umeniu vyšívať.

A určite aj zlatá trpezlivosť  tety Jarky Hudekovej, ktorá ich krúžok vedie.

Dnes nie je samozrejmosťou, že sa deti stretnú s týmto umením doma, u mám a starých mám. O to krajšia je skutočnosť, že sa nájdu deti, ktoré sa chcú tejto zručnosti naučiť. Veď to, čo človek vie, mu nikto nevezme.

Držíme vám palce, dievčatá!

A sme radi, že umenie našich šikovných predkov nezostáva zabudnuté 

 

Z návštevy na krúžku vyšívania pozdravuje Katarína Masaříková

 
Hore