Krádež v galérii?

 

Správa z neoverených zdrojov:

Neznámi páchatelia odcudzili niekoľko  diel významného trenčianskeho umelca M.A Bazovského z galérie nesúcej jeho meno a vystavili ich v malej súkromnej galérii na chodbe ZŠ Samuela Timona...

 

Správa z overeného zdroja:

Ale kdeže! Žiadna krádež!!!

To sa šikovní žiaci, ktorí sa na hodinách výtvarnej výchovy zoznamovali s tvorbou M. A Bazovského, pokúsili o reprodukciu jeho diel. Či sa im to podarilo,

posúďte sami.

 

Obdivovateľka umenia Katarína Masaříková

 
Hore