Mozaika na stenách našich chodieb...

 

...je síce zatiaľ iba z farebného papiera, ale stačí jeden poriadne štedrý sponzor a môže sa stať skutočnosťou.

Pre každý prípad sa naši piataci pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivetky Červeňanovej trénujú na hodinách výtvarnej výchovy, aby boli včas pripravení realizovať svoje umelecké mozaikové nápady.

Veď kto vie, možno si raz takto dotvoria svoje príbytky.

A možno sa predsa len nájde štedrý macenáš...

 

Nenapraviteľná optimistka K. M.

 
Hore