Robolab

Pre nezasvätených – ide o programovateľnú stavebnicu Lego Robo Lab, ktorá slúži našim žiakom pracujúcim v  krúžku Robolab.

Chlapci sa každý týždeň vo štvrtok pod vedením pána učiteľa Petra Páleša stretnú, aby vymysleli, skonštruovali, naprogramovali a uviedli do pohybu modely z Lega. A v jarných mesiacoch, nadväzujúc na tradíciu úspešných „Robolabistov“ z minulých rokov, zabojovali v súťaži Trenčiansky robotický deň.

Viac vám nepoviem, pretože tomu, ako sa ich modely dávajú do pohybu, nerozumiem.

Ale odporúčam prísť sa na ich prácu pozrieť, pretože je na čo pozerať J

KM
Hore