2% z daní

Vážení rodičia,

     prosíme Vás o využitie možnosti poukázať 2% zaplatenej dane prijímateľovi, ktorého zverejňuje Notárska komora SR. Aj RZ pri ZŠ s MŠ v Trenčianskej Turnej sa zaregistrovalo za prijímateľa podielu zaplatenej dane. Veľmi by sme privítali rozhodnutie Vás, rodičov našich žiakov, pripadne Vašich známych, poukázať 2% Vami zaplatenej dane nášmu RZ.  

Ak sa rozhodnete poukázať nám 2% zaplatenej dane, vyplnené tlačivo odovzdá Vaše dieťa triednemu učiteľovi. Tlačivo je zverejnené aj na www.zstrencturna.sk (TU na stiahnnutie - vyhlasenie-2016.pdf)

Všetky vyhlásenia hromadne ekonómka školy doručí na daňový úrad.

 Ďalšia možnosť je odovzdať Vaše vyhlásenie priamo v podateľni daňového úradu.

 Ďakujeme Vám, že ste sa Vy alebo Vaši známi rozhodli venovať časť svojej dane na rozvoj školy.

 S pozdravom                                                                                                                                                                       

PaedDr. Beáta Sabová

riaditeľka školy

  

ĎAKUJEME!

Vaša škola
Hore