2% z daní

Prosba k darovaniu 2 % z dane našej škole

Vážení rodičia, veľmi pekne Vás prosím o darovanie 2 % z dane v prospech našej školy. Tlačivo sa nachádza na školskej stránke: www.zstrencturna.edu.sk. Vpravo dolu je ikonka 2 % z daní. Škola určila termín odovzdania vyhlásenia o poukázaní dane prostredníctvom školy do 28. 4. 2021. Vy tak môžete samostatne urobiť v podateľni daňového úradu ešte do 30. 4. 2021.

Financie z tohto zdroja spravuje Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Trenčianska Turná. V minulom školskom roku, keď sme museli čeliť mimoriadnym protipandemickým opatreniam, sme mohli vďaka týmto prostriedkom dopriať našim žiakom zásobníky na dezinfekciu i na mydlo do všetkých tried a sociálnych zariadení a dva digitálne teplomery, ktorými meriame teplotu pri vstupe do školy. Počas dištančného vyučovania nám pomohli hlavne nové počítače vrátane operačného systému MS Office Academic, ale za peniaze od RZ sme mohli zabezpečiť aj edukačný polep na schody, ktorý neustále pripomína násobilku, vybrané slová či nepravidelné anglické slovesá. Škola môže pre skvalitnenie dištančného vzdelávania požičiavať rodinám školské tablety, počítače a slúchadlá.  Rodičovské združenie zabezpečilo pre žiakov aj zážitkový workshop, učebné pomôcky, knižné odmeny za mimoriadne výkony a nový nábytok do tried. Z fondu RZ bolo zaplatené tiež poistenie všetkých žiakov v Komunálnej poisťovni. Za uvedenú podporu som veľmi vďačná. Bez nej by naši učitelia i žiaci mali na vyučovaní značne oklieštené možnosti.

Ak sa, vážení rodičia, rozhodnete 2% z Vašej dane, o ktorých využití môžete sami rozhodnúť, nasmerovať Rodičovskému združeniu našej školy, vyplňte tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO spolu s dokladom: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré Vám vystaví Váš zamestnávateľ. Obe tlačivá môžete priniesť do školy. Predtým však zavolajte  riaditeľke školy na číslo 0903 844 737, ktorá zabezpečí prevzatie tlačív. Všetky tlačivá doručí ekonómka školy hromadne na daňový úrad.  Samozrejme, môžete tak urobiť aj Vy sami v podateľni daňového úradu.

Finančné prostriedky, ktoré touto cestou získame, budú využité na modernizáciu vzdelávania v našej škole, za čo Vám v mene našich žiakov vopred ďakujem.                                                                   

So srdečným pozdravom PaedDr. Beáta Sabová

 

vyhlasenie-o-poukazani-2-dane.pdf

                                                                  

Ďakujeme Vám, že ste sa Vy alebo Vaši známi rozhodli venovať časť svojej dane na modernizáciu vyučovacieho procesu.

 S pozdravom                                                                                                                                                                       

PaedDr. Beáta Sabová

riaditeľka školy

  

ĎAKUJEME!

Vaša škola
Hore