Vnútorný systém hodnotenia žiakov

Primárne vzdelávanie

 

 

Primárne vzdelávanie - primarne-vzdelavanie.pdf


MATEMATIKA - mat.pdf

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA sjl.pdf


ANGLICKÝ, FRANCÚZSKY, NEMECKÝ JAZYK- anj-frj-nej.pdf


BIOLÓGIA, GEOGRAFIA, CHÉMIA, FYZIKA, DEJEPIS - bio-geg-che-fyz-dej.pdf


VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, TECHNICKÁ VÝCHOVA, SVET PRÁCE A TECHNIKA, OBČIANSKA VÝCHOVA, INFORMATIKA - vychovy.pdf

 


 
Hore