História letecko-modelárskeho klubu

História Letecko-modelárskeho klubu-122 gen. Dr. M. R. Štefánika v Trenčianskej Turnej

 

Na jar 2009 prevzal Mgr. Vladimír Zvalený, vedúci Letecko-modelárskeho klubu – 122 gen. M. R. Štefánika v Trenčianskej Turnej z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka ocenenie Najlepší športový kolektív kraj za rok 2008 pre slovenskú juniorskú  reprezentáciu.

Začiatkom roka 2012 bol Mgr. Zvalený z rúk prezidenta Zväzu modelárov Slovenska

Dr. Miroslava Šulca  ocenený najvyšším modelárskym vyznamenaním, ziskom titulu Zaslúžilý modelár  za  celoživotný prínos pre slovenské letecké modelárstvo

 

Letecko-modelársky klub generála M. R. Štefánika v  Trenčianskej Turnej vznikol v roku 1982. Podrobnejšie o aktivitách mladých športových modelárov sme hovorili s vedúcim krúžku Vladimírom Zvaleným. Aké boli začiatky leteckých modelárov v obci?

- V tom čase ministerstvo školstva určilo za dominujúce zakladanie branných a polytechnických krúžkov. Letecké modelárstvo má branný charakter, no v prvom rade vychováva žiakov k polytechnickým znalostiam a zručnostiam. Aj preto bolo riaditeľom školy Jozefom Znášikom rozhodnuté založiť v škole krúžok leteckých modelárov. Viedli ho skúsení modelári Ján Zemánek a Vladimír Zvalený. Mladí modelári začali s úspechom stavať hádzadlá, neskôr na tú dobu pomerne veľké vetrone F1H s rozpätím približne 1 600mm. Po dvoch rokoch poctivej práce sa začali prejavovať prvé výsledky. Na súťažiach získavali popredné umiestnenia. Asi po štyroch rokoch sa vracali z letiska zo súťaží s prvými okresnými majstrovskými titulmi. Prvým majstrom okresu v kategórii voľných vetroňov F1H sa stal Vladimír Zvalený ml. Hrali sa iba na „okresnom piesočku“, no ambície boli vyššie. V roku 1993 na celoslovenskej súťaži v Bratislave – v rámci 22. ročníka AMAVETU sa prvým  oficiálnym žiackym majstrom Slovenska v kategórii F1H stal Dušan Vašek, na treťom mieste skončil Rastislav Opatovský.

V ďalších rokoch sa mená menili, no chlapci prinášali stále nové a nové ocenenia. Potešiteľné je, že zakladajúci členovia už majú v klube svoje deti.

Kedy ste si trúfli na prvý  štart na celoštátnom šampionáte, s akými výsledkami?

- V roku 1996  sa členovia krúžku po prvýkrát zúčastnili oficiálnych Majstrovstiev Slovenska  malých voľných vetroňov v Martine. Úspech turnianskych modelárov prekvapil aj ich samotných. Z deväťčlennej výpravy bodovali: prvé miesto juniorov a Majstra Slovenska v kategórii A3 Dušan Vašek, v kategórii seniorov F1K (motorové modely s pohonom CO2) získal prvenstvo a Majstra Slovenska Vladimír Zvalený ml., tretie miesto s vetroňom F1H žiaci získal Ján Letko a v kategórii seniorov v F1H obsadil tretie miesto vedúci krúžku  Mgr. Vladimír Zvalený.

Od roku 1998 sme začali poškuľovať po „kráľovskej“ vetroňovej  kategórii F1A (voľné – neriadené modely s rozpätím asi 2 200- 2 400mm). O dva roky neskôr Ján Letko a Juraj Červeňan (vtedy iba žiaci) po tom, ako získali prvé a druhé miesto v juniorskej seriálovej súťaži majstrovstiev SR, sa zúčastnili svojich prvých Majstrovstiev sveta juniorov v českom Všechove. Na tomto svetovom šampionáte sme zbierali skúsenosti. Ich umiestnenie v polovici súťažného poľa bolo naším prvým medzinárodným úspechom, ale i záväzkom.

Výsledky turnianskeho letecko-modelárskeho klubu prekročili hranice okresu, kraja a Slovenska?

- V roku 2002 sa konali Majstrovstvá sveta juniorov v Lučenci. Do reprezentácie k Jánovi Letkovi pribudol Ján Šamák. Táto dvojica s Vrbovčanom Tomášom Sedláčkom vytvorili skvelé juniorské reprezentačné družstvo. Odmenou im bolo tretie miesto a bronzová medaila  pre Tomáša Sedláčka a šieste miesto pre Jána Letka. V družstvách sme skončili z 18 štátov na piatom mieste. Týmito výsledkami  sa dostali do povedomia nielen slovenského modelárstva, ale začali mať dobré meno aj na súťažiach európskej a svetovej úrovne. Trenčianska Turná sa stala slovenskou základňou výchovy voľných vetroňárov- juniorov.

Vzhľadom na dosiahnuté úspechy na súťažiach mladí leteckí modelári prerazili aj medzi mladých európskych a svetových leteckých modelárov?

- Naši najlepší chlapci sa začali pravidelne zúčastňovať Majstrovstiev sveta i Európy a začali súťažiť i vo Svetovom pohári. Už v roku 2003 v českom Všechove si svoje prvé úspechy vydobyli obaja naši juniori, keď si Ján Šamák odniesol víťazný pohár a Ján Letko pohár za tretie miesto. Umiestnenia na majstrovstvách sveta i majstrovstvách Európy: ME 2003 v poľskom Debline (Letko obsadil 14. miesto, v družstvách 5. miesto), MS (2004) vo francúzskom Mountcontoure,  ME (2005) v rumunskej Suceave (Martin Bohuš 13. miesto, Jozef Rogovský 16. miesto – ešte ako žiaci), MS (2006) v nemeckom Cochstedte – (Martin Bohuš 10. miesto, družstvo SR 4. miesto – keď na stupeň víťazov nám hcýbalo 15 sekúnd!) a ME (2007) v srbskom Zrenjanine – (Jozef Rogovský 12. miesto), MS v Kyjeve – opäť

4. miesto družstiev zo 17 štátov sveta (!)  a Martin Bohuš 12. miesto.

Držíte sa napoleonského hesla: Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku...?

- Veľmi vhodnou príležitosťou a najlepším tréningom sa stali pre mladých turnianskych  modelárov seriálové súťaže majstrovstiev Slovenska. Je to meranie svojich síl, konfrontovanie nápadov, technických noviniek a zbieranie skúseností. A skutočne najlepším tréningom –psychickým i technickým – je účasť na seriálových súťažiach svetového pohára, ktoré sa lietajú po celej Európe a svete. Z finančných dôvodov sa zúčastňujeme iba tých najbližších v okolitých štátoch. Ročne precestujeme približne 15.000km, keď známe napoleonské heslo je stále v platnosti. Výsledkom sú víťazstvá našich juniorov na Svetových pohároch v Maďarsku (2005)  a v Poľsku (2007),  v českom Všechove v roku 2008 – všetky Martin Bohuš. Celkové šieste miesto Jozefa Rogovského a siedme miesto Martina Bohuša v tejto svetovej seriálovej súťaži za rok 2007 sú výsledkom cieľavedomej a zodpovednej práce celého kolektívu. V „malých kategóriách“ (hádzadlá, A3, F1H, F1K) klub leteckých modelárov získal v roku 2008 v rámci okresnej súťaže päť prvých miest, tri prvé miesta z krajskej súťaže a z Majstrovstiev SR dva tituly majstrov Slovenska, ale aj  množstvo druhých a tretích miest. A každoročne naši nosia niekoľko titulov Majstrov Slovenska v týchto kategóriách. V roku 2009 boli v reprezentačnom družstve Slovenska voľných vetroňov kategórie F1A všetci reprezentanti z Trenčianskej Turnej: Martin Bohuš, Marek Dohňanský, Matej Beták a ako náhradník iba jedenásťročný Samko Zachara, ktorý o dva roky (2011) už bol v reprezentácii a má za sebou aj víťazstvá v súťaži majstrovstiev SR i svetového pohára: v SP druhý za Matejom Betákom, no o rok neskôr (po prechode Mateja k seniorom) už suverénny víťaz M SR a juniorsky víťaz SP v poľskom Kietrzi. Na Majstrovstvách sveta juniorov v slovinskom Mengeši 2012 skončil tento žiak na 9. mieste! Mladučký nádejný Michal Ježík minulý rok zvíťazil v rumunskej Salonte v SP juniorov. Matej Beták ešte ako junior v r.2011 zobral svetový pohár v Lučenci, v Salonte dokonca získal z dvoj súťaže hneď tri poháre – aj v seniorskom bodovaní - a celkovo v súťaži SP skončil na 10. mieste.

A ako zvládate tohto náročného koníčka a reprezentačné povinnosti popri zamestnaní, ktoré je taktiež náročne na čas?

- Pochopiteľne, že nie som sám na vedenie klubu i reprezentačné - povinnosti. Výdatne mi pomáha aj môj syn Vladimír, spolu zakladajúci člen a odchovanec klubu, ktorý má nemalé zásluhy na náročných technických detailoch modelov a samozrejme je rozhodujúca aj podpora rodiny. V neposlednej miere i spolupracovníci v Trenčianskom osvetovom stredisku a pochopenie nadriadených na TSK majú svoj podiel na dosahovaných výsledkoch. A pomáhajú i starší chlapci – odchovanci klubu hlavne pri práci s tými najmenšími.

Za viac ako tridsať rokov existencie klub leteckých modelárov vychoval niekoľko desiatok majstrov, nielen okresu, kraja, ale aj Slovenska. Každý rok si z vrcholných  súťaží odnášajú nejaké tie ocenenia. A mimochodom, Turniania sa stali  jediným dedinským klubom v rámci Slovenska, ktorý vychováva nepretržite štrnásť rokov nových a stálych reprezentantov Slovenska v leteckom modelárstve voľných vetroňov F1A. V súčasnosti združuje klub 50 členov a patrí medzi najväčšie kluby na Slovensku.

 Foto: Archív ZVA

Hore