LMK - 2% za rok 2013

Vážený priateľ, občianka, občan, firma!

 Zákonom č. 595/2003 Z. z. podľa § 50  a 52 odst. 26 bolo umožnené, aby sa fyzické, ale aj právnické osoby samé rozhodli o použití 2 % (firmy 1,5%) zo svojej zaplatenej a odvedenej dane za predchádzajúci rok a dali ich tomu, komu samé uznajú za vhodné.

Aj Letecko-modelársky klub - 122 gen. Dr. M. R. Štefánika v Trenčianskej Turnej je zaregistrovaný v Centrálnom registri Sloven-skej notárskej komory pod spisovou značkou  č. 4 103/2013 a má oprávnenie prijímať uvedené 2 %.

2-za-rok-2013.doc

postup-krokov-2-.doc

potvrdenie-2-2013.doc

vyhlasenie-editovatelne-lmk.pdf
Hore