Zápis do 1. ročníka

ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka.

Termín: 29. apríla 2019

v čase od 14:00 do 17:30.

Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa. 

Prosíme Vás, na zápis prineste, so sebou rodný list dieťaťa, vyplnený zápisný lístok a žiadosť o prijatie (príp. žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky).

V prílohe ponúkame pozvánku. Tešíme sa na vašu účasť.

zapis-2019.pdf

ziadost-o-odklad.pdf

ziadost-o-prijatie.pdf

zapisny-listok-2019-20.pdf

 

 

 
Hore