späť

Dejepis (2)

Školský predmet

Vyučovací školský rok: 2022/23

Vyučujúci:

Tematické výchovno-vzdelávacie plány

5.-rocnik-dejepis.pdf

6.-rocnik-dejepis.pdf

7.-rocnik-dejepis.pdf

8.-rocnik-dejepis.pdf

9.-rocnik-dejepis.pdf

Hore